Tarım sektörünün sorunlarını çözmek üzere çıktığımız bu yolda, ülkemiz tarımının en önemli sorunlarının başında gelen tarımın finansmanı konusunda yaşanan sorunları tespit etmek ve çözüm getirebilmek için bir “Tarımsal Finans Zirvesi” düzenleme kararı aldık.
Amacımız; Siz konu ile ilgili tüm paydaşlarımızın katılımı ile ülkemiz tarımsal finansman sisteminin ve sektörünün; sorunlarını belirlemek, çözüm önerilerini ve yeni model yaklaşımlarını tartışmaktır.
Bu çerçeve de 11-12 Kasım 2017 tarihlerinde Antalya ilinde gerçekleştireceğimiz “Türkiye Tarımsal Finans Zirvesi” ne katılımınız bizlere memnuniyet verecektir.
Dr. Ahmet Eşref FAKIBABA
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı